SAFE HOME europe - oficiální dovozce a distributor

ČASTÉ DOTAZY

Jestli potřebujete poradit s běžnými provozními procesy a funkcemi, popřípadě s nastavením zařízení Homematic IP, jste na správném místě.

FAQ - často kladené dotazy

Připravili jsme pro vás výběr odpovědí na nejčastěji kladené otázky.

Obnovení továrního nastavení zařízení ("Reset zařízení")

V případě potřeby lze zařízení uvést zpět do továrního nastavení. V takovém případě však dojde ke ztrátě všech uživatelských nastavení zařízení.

 

  1. Vyjměte jednu baterii. (V případě napájení 230V nebo 24V začněte rovnou stiskem systémového tlačítka.)
  2. Vyjmutou baterii vložte zpět za současného stisknutí systémového tlačítka po dobu 4 sekund, dokud nezačne LED indikátor oranžově blikat.
  3. Uvolněte systémové tlačítko.
  4. Znovu stiskněte systémové tlačítko po dobu cca 4 s, dokud se LED indikátor nerozsvítí zeleně.
  5. Uvolněte systémové tlačítko a tím bude proces obnovení továrního nastavení dokončen.

Zařízení nyní provede restart a bude připraveno k opětovnému procesu zaučení (spárování).

Když Vám nefunguje běžný postup spárování komponent Homematic IP s Centrální jednotkou

Když Vám nefunguje běžný postup spárování komponent Homematic IP s Centrální jednotkou (popsaný v přiloženém návodu), vyzkoušejte následující:

  1. Ujistěte se, že zařízení, které jste ještě nenaspárovali (nepřidali do systému) je vzdálené od Centrální jednotky a dalších komponent s bezdrátovou komunikací Homematic IP alespoň 1 metr.
  2. Proveďte “reset” zařízení. (viz. Obnovení továrního nastavení v sekci “Podpora” -> “Časté dotazy”)
  3. V případě, že chcete naspárovat zařízení, které jste již používali s jinou Centrální jednotkou a tato jednotka je používaná a v nejbližším okolí, je nutné odpojit ji po dobu spárování od zdroje napětí.
  4. Jestli dojdete do fáze zadání SGTIN čísla zařízení a dále se nedostanete, nechte zařízení připojené k napájení, zrušte proces spárování a vyčkejte. Po uplynutí nějaké doby (ne více než 24 hodin) se zařízení objeví v přehledu všech přidaných zařízení, kde je potřeba ještě dokončit proces spárování kliknutím na zařízení, po kterém se objeví zbytek nutných úkonů spárovacího procesu.
  5. Pro připojení druhé Centrální jednotky do jednoho systému (funkce “Pokročilé směrování”) je potřeba mít v nastavení routeru (pokud to Váš router umožňuje) vypnutou funkci “IGMP Snooping” a zapnutou funkci “Advanced Routing”.
HOMEMATIC IP

Centrální ovládání
pomocí aplikace

Bez ohledu na to, kde jste: S bezplatnou aplikací pro chytré telefony máte vše na očích. Ovládejte svůj chytrý dům kdykoli a odkudkoli. Jednoduše pohodlné.