SAFE HOME europe - oficiální dovozce a distributor

Správa uživatelských oprávnění

Bydlíte s rodinou, máte v domě instalován systém chytré domácnosti Homematic IP a všichni členové rodiny mají k systému přístup prostřednictvím svého chytrého telefonu?

Váš chytrý dům máte ve svých rukou

Bydlíte s rodinou, máte v domě instalován systém chytré domácnosti Homematic IP a všichni členové rodiny mají k systému přístup prostřednictvím svého chytrého telefonu?

Ne každý uživatel by však měl mít přístup ke všem oblastem systému, které aplikace nabízí. A ne každý potřebuje kompletní rozsah oprávnění. Díky správné konfiguraci a individuálnímu nastavení rozsahu uživatelských oprávnění prostřednictvím aplikace Homematic IP se váš systém chytré domácnosti stane bezpečnější a uživatelsky přívětivější. Systém disponuje možností správy uživatelských oprávnění, která je rozdělena na tři základní uživatelské role s různými stupni oprávnění.

Nastavte s aplikací Homematic IP

Administrátor

Má neomezený přístup ke všem oblastem a nastavením systému v aplikaci Homematic IP.

Citlivé oblasti mohou být navíc chráněny individuálním heslem administrátora, které je odlišné od systémového hesla.

Administrátor dále v pozici správce systému definuje role a stupeň oprávnění ostatních uživatelů v rámci konkrétní instalace. Rozsah počtu administrátorů v instalaci není omezen.

Vytvořte v aplikaci scénáře

Normální uživatel

Nemá přístup do oblastí systému definovaných administrátorem a chráněných oblastí v aplikaci Homematic IP heslem správce.

Jedním z příkladů může být právě přístup do správy uživatelských oprávnění. Až na určité výjimky tak může tento uživatel používat a ovládat všechny funkce systému.

Omezený uživatel

Může používat pouze základní funkce systému, které definují jeho každodenní potřeby, jako aktivace/deaktivace zabezpečovacího systému, rozsvícení osvětlení, stažení rolet atd.

Tato role uživatele s nízkým stupněm oprávnění může být vhodná například pro děti, pečovatelskou službu, hosty a podobně. Rozhraní omezeného uživatele neobsahuje v aplikaci Homematic IP záložku „Basics“.

Otázky a odpovědi týkající se správy uživatelských oprávnění

Musím používat funkci správy uživatelských oprávnění?

Správa uživatelských oprávnění je volitelná funkce, kterou lze aktivovat v nastavení aplikace Homematic IP. Osoba aktivující tuto funkci nastavením hesla administrátora se automaticky stává správcem systému.

Je možné obnovení hesla administrátora?

Pokud administrátor zapomene heslo, může své heslo resetovat pomocí zadání hesla pro obnovení a tím tak předejde časově náročné reinstalaci celého systému. Toto heslo je automaticky generováno při aktivaci funkce správy uživatelských oprávnění a mělo by být určitě správcem bezpečně uloženo (např. pomocí tlačítka sdílení a odeslání e-mailem). Heslo nelze obnovit, je vázáno na konkrétní roli administrátora a jeho chytrý telefon.

Co mám dělat, když ztratím svůj telefon?

Pokud ztratíte svůj telefon a v systému jste veden jako administrátor, můžete svou roli správce obnovit pomocí hesla pro obnovení. Přidejte běžným způsobem svůj nový telefon do stávající instalace a ve správě uživatelů vyberte „Obnovit administrátora“. Nyní můžete použít své individuální heslo obnovení pro opětovné nastavení hesla administrátora.

Může být v jedné instalaci více administrátorů?

Administrátor může jmenovat další uživatele instalace jako správce systému přizpůsobením jejich role prostřednictvím aplikace Homematic IP ve správě uživatelů. Ikona před jménem uživatele je v takovém případě nejprve znázorněna otazníkem a ke změně role dojde pouze v případě, že tento uživatel přiřadí ke svému účtu své vlastní heslo administrátora. Každý administrátor tak disponuje svým vlastním heslem správce a obdrží individuální heslo obnovení. Hesla jsou vázána k telefonu uživatele.

Zůstává systémové heslo?

Aktivací funkce správy uživatelských oprávnění je systémové heslo smazáno a nelze jej obnovit. Systémové heslo je plně nahrazeno funkcí administrátora, který nyní musí ke svému účtu přiřadit vlastní administrátorské heslo.

HOMEMATIC IP

Centrální ovládání
pomocí aplikace

Bez ohledu na to, kde jste: S bezplatnou aplikací pro chytré telefony máte vše na očích. Ovládejte svůj chytrý dům kdykoli a odkudkoli. Jednoduše pohodlné.