SAFE HOME europe - oficiální dovozce a distributor

SMART HOME BLOG

Ovládání vytápění pomocí systému Homematic IP

Odpovídající prostorová teplota bez pocitu chladu patří bezesporu mezi základní lidské potřeby. Inteligentní systém automatizace a řízení budov však umí mnohem víc než je běžné ovládání vytápění. Dokáže vytvořit komfortní pocitovou teplotu bez rozdílu na denní nebo roční době a současně šetřit energii. Stručně řečeno, může naplnit vaše očekávání a potřeby týkající vytápění.

Užijte si doma vždy svou ideální teplotu

Nastavte odpovídající prostorovou pocitovou teplotu a ovládejte všechna radiátorová tělesa ve svém domě dle svých potřeb. S produkty vytápění a ovládání klimatizace systému automatizace a řízení budov Homematic IP můžete konfigurovat individuální profily a scénáře teploty jednotlivých místností v závislosti na vašich osobních preferencích. Vychutnejte si pocit komfortu a pohodlí a současně snižujte náklady na spotřebu energie až o 33 procent*.

*V kombinaci s okenními a dveřními senzory a v závislosti na chování uživatele, stavebních podmínkách budovy a stávajícím topném systému.

Inteligentní regulace teploty jednotlivých místností jako překlenovací technologie pro ochranu klimatu

Ochrana klimatu se bezprostředně dotýká nás všech a značně ovlivní budoucí podmínky, ve kterých budou žít naše děti a vnoučata. Ve značné míře bude záviset na tom, zda budeme schopni dodržet limity a cíle odsouhlasené OSN v závislosti na globálním oteplování. Jedním z hlavních cílů je potřeba vyžadující výrazné snížení emisí CO2 v Evropě stejně jako všude jinde. Například v Německu již existuje fond správy budov, který zodpovídá za podíl spotřeby energie a emisí CO2. Na základě výsledků podobných projektů se ukazuje, že z dlouhodobého hlediska je jedním z hlavních a efektivních řešení vytvoření energeticky efektivního fondu budov. Realizace tohoto kroku ve směru k energeticky účinné sanaci fondu budov je však úkolem pro celou příští generaci, logicky je tak třeba najít alternativní řešení, které přímo přispěje ke snížení emisí CO2. Inteligentní regulace prostorové teploty jednotlivých místností, kterou nabízí systém automatizace a řízení budov Homematic IP, může v krátkodobém horizontu za nízkých nákladů efektivně pomoci se snížením emisí CO2.

Kombinujte jednotlivá řešení z kategorie vytápění a ovládání klimatizace

Pozvedněte úroveň vašeho systému Homematic IP a získejte ještě vyšší pocit komfortu a pohodlí kombinací různých funkcionalit a zařízení z kategorie vytápění a ovládání klimatizace. Například okenní a dveřní senzory Homematic IP detekují otevřená okna a v propojení s termostatickými radiátorovými hlavicemi dojde k automatickému omezení nebo uzavření přísunu tepla do tělesa radiátoru.

Autorizovaný prodejce

Produkty Homematic IP můžete nakoupit po celé České republice, ale chcete-li mít jistotu, že součástí vašeho nákupu bude i odborné poradenství a možnost čerpat výhod klubu SafeHome-Matic IP, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře a my vás nasměrujeme.

Kombinace funkcí následujících produktů Homematic IP vám pomůže výrazně snížit náklady spojené s energií na vytápění.

Centrální jednotka HmIP-HAP

Připojení až 80 zařízení, až 15 chytrých telefonů (uživatelů), RJ-45, AES-128 šifrování, IP20, detekce rádiového rušení, podpora hlasového ovládání, neomezený bezplatný cloud, LED indikace stavu,...

Podrobnosti

Vytvořte individuální plán harmonogramu vytápění

Aplikujte individuální profily a scénáře pro jednotlivé místnosti celého vašeho domu v závislosti na denní době, situaci nebo podmínkách teploty. Typickým příkladem může být příjemné ranní vstávání, kdy vstoupíte do před vyhřáté koupelny. Teplota může být snížena na požadovanou úroveň, pokud nejste doma nebo včas zvýšena a jednotlivé místnosti vytopeny na požadovanou teplotu, když se večer vracíte domů.

Všechny scénáře můžete snadno a jednoduše konfigurovat prostřednictvím mobilní aplikace Homematic IP.

Pro realizaci vašeho plánu vytápění můžete použít například právě tyto produkty:

Aplikace Homematic IP

Aplikace Homematic IP Kompletní konfiguraci celého systému vaší chytré domácnosti provedete přes aplikaci Homematic IP, kterou můžete současně použít k ovládání, regulaci, automatizaci nebo kontrole...

Podrobnosti

Časové ovládání elektrických ohřívačů pro úsporu energie

Používáte elektrické ohřívače vody, bojlery nebo přímotopy? I zde můžete prostřednictvím našich chytrých řešení ušetřit značnou část finančních prostředků na výdajích za energii. Instalujte před spotřebiče do zásuvek vaší elektrické sítě spínané zásuvky HmIP-PSM-PE a pomocí aplikace Homematic IP nastavte časové harmonogramy pro spínání elektrických ohřívačů nebo scénáře pro řízení vytápění prostřednictvím elektrických přímotopů.
Tímto způsobem nejen že snížíte spotřebu energie a ulehčíte vašemu rozpočtu, ale současně můžete jednotlivé procesy libovolně přizpůsobovat svým potřebám a prodloužit životnost i některých spotřebičů.
Níže naleznete několik typů na produkty Homematic IP určených ke snadnému ovládání vašich elektrických spotřebičů

Několik typů na produkty Homematic IP určených ke snadnému ovládání vašich elektrických spotřebičů

Centrální jednotka HmIP-HAP

Připojení až 80 zařízení, až 15 chytrých telefonů (uživatelů), RJ-45, AES-128 šifrování, IP20, detekce rádiového rušení, podpora hlasového ovládání, neomezený bezplatný cloud, LED indikace stavu,...

Podrobnosti

Chytré podlahové vytápění

Podlahové vytápění dnes již patří mezi tradiční způsob vyhřívání nejrůznějších typů místností a prostor s vysokou přidanou hodnotou, jak do pocitové teploty, tak z hlediska pozitivních zdravotních účinků, estetiky prostoru nebo z úhlu pohledu ekonomiky a nákladů.
Pokud jste se i vy rozhodli začlenit své podlahové vytápění do systému chytré domácnosti, tak věřte, že jste se rozhodli velmi dobře, protože tak pozvednete úroveň vašeho pohodlí a komfortu. Systém automatizace a řízení budov Homematic IP vám nabízí širokou škálu možností implementace jednotlivých řad produktů s možností instalace, jak do novostaveb, tak do stávajícího systému podlahového vytápění. S výrobky Homematic IP pak můžete dokonce ovládat celý váš systém vytápění, například hlasovými příkazy prostřednictvím asistentů Amazon Alexa nebo Google Assistant.

Pozvedněte úroveň vašeho pohodlí a komfortu podlahového vytápění prostřednictvím vybraných produktů značky Homematic IP

Akční člen podlahového vytápění s LCD

Vytvořte ze svého stávajícího podlahového vytápění inteligentní řízený systém s možností vzdáleného ovládání. Akční člen ovládá motorické pohony ventilu podlahového vytápění v návaznosti na před programovanou konfiguraci a s důrazem na maximální energetickou účinnost a efektivitu spotřeby.

Pohon ventilu

Vaše podlahové vytápění může být plynule regulováno prostřednictvím velmi tichých servopohonů motorizovaných ventilů, které jsou součástí systému automatizace a řízení budov Homematic IP. Vysoká spolehlivost, velmi nízká hlučnost, plynulá a přesná regulace a dlouhá životnost servopohonu, to je jen několik málo rozdílů ve srovnání s konvenčním řešením.

Nástěnný termostat se spínaným výstupem 230V

Přeměňte své stávající podlahové vytápění na inovativní a modulární systémové řešení s možností automatizace, vzdáleného řízení a konfigurace. Jednoduše nahraďte stávající prvky vašeho podlahového vytápění za chytrá zařízení Homematic IP. Například demontujte konvenční termostat a na jeho místo instalujte Homematic IP Nástěnný termostat se spínaným výstupem.

Efektivní vytápění kanceláří a snížení provozních nákladů

Integrací systému automatizace a řízení budov Homematic IP do stávajícího objektu můžete jako majitel firmy nebo oprávněná osoba výrazně snížit provozní náklady, a to bez zásadních renovačních opatření nebo větších investic.
Jednoduše nahraďte stávající konvenční radiátorové termostatické hlavice za rádiově řízené termostatické Homematic IP. Celý systém vytápění pak můžete individuálně regulovat místnost po místnosti. Pomocí aplikace Homematic IP můžete vytvářet časové profily a scénáře v návaznosti na to, jak odchází nebo přichází jednotliví zaměstnanci do svých kanceláří. Prostřednictvím okenních senzorů Homematic IP můžete zamezit nežádoucí spotřebě energie v případě větrání jednotlivých prostor a nástěnnými termostaty Homematic IP automaticky regulovat teplotu, a tak předcházet nadbytečnému přetápění místností.

Implementace systému automatizace a řízení budov Homemamtic IP znamená okamžitou úsporu energie až o 30 %.

Centrální jednotka

Srdce Vaší chytré domácnosti, které spojuje všechna zařízení Homematic IP, umožňuje nastavení a řízení systému odkudkoliv na světě, přenos důležitých informací a aktualizaci softwaru a firmwaru zařízení, předává konfigurační a provozní příkazy z aplikace směrem k jednotlivým zařízením chytré domácnosti.

Nástěnný termostat se senzorem vlhkosti

Ovládejte individuálně prostorovou teplotu jednotlivých místností, kontrolujte a využívejte efektivně energie za pomocí chytrého nástěnného termostatu umístěného v místnostech.

Okenní a dveřní senzor – skrytá montáž

Pro navýšení bezpečnosti a menší energetickou náročnost nainstalujte okenní a dveřní senzory primárně určené pro skrytou instalaci. V režimu kontroly vytápění v kombinaci s termostatickou hlavicí ihned po otevření okna omezí nebo uzavře přísun tepla do tělesa radiátoru nebo v režimu zabezpečení, provede před konfigurovanou operaci (například aktivuje poplach).

Termostatická hlavice Compact

Bezdrátové hlavice s uzavřeným pouzdrem pro instalaci do prostor, kde je nezbytné zamezit nežádoucí manipulaci ovládání vytápění radiátorových těles, představují inteligentní způsob pro regulaci vytápění a úsporu energií. Nahrazují běžné termostatické radiátorové hlavice, řídí prostorovou teplotu v místnosti a proces vytápění dle individuálních potřeb, což vede k okamžité úspoře a snížení výdajů na energie až o 30 %.

Řekněte STOP chladným ránům

Studená podlaha pokoje během horkého léta může být docela příjemná, ale naopak v zimních měsících v nás zcela jistě nebude probouzet ty nejpříjemnější pocity. Se systémem automatizace a řízení budov Homematic IP můžete pomocí mobilní aplikace snadno vytvářet individuální harmonogramy či scénáře, a tak řídit teplotu podlahového vytápění ložnic nebo dětských pokojů,
kontrolovat správnou teplotu v koupelnách a kuchyních.
Jste to právě Vy, kdo má možnost s Homematic IP rozhodovat o svých pocitech!

Co říkají naši zákazníci

To, co děláme, nikdo nemůže posoudit lépe než naši zákazníci. Jak spolehlivé jsou zařízení, které vyrábíme, zda-li je funkční náš systém automatizace a řízení budov. Jestli naplňují naše řešení očekávání a potřeby uživatelů, kteří každodenně používají naše výrobky.
Jsme vždy rádi, když obdržíme jejich zpětnou vazbu na naše produkty. Ať už se jedná o chválu nebo kritiku, každá zpětná vazba nám pomáhá být lepší.

Vždy budeme usilovat o to, abychom více porozuměli našim zákazníkům, jejich přáním a potřebám.

Napište nám prosím i Vy a sdílejte s námi vaše pocity, potřeby a přání.

Kvalifikovaný montážní partner

To, co děláme, nikdo nemůže posoudit lépe než naši zákazníci. Jak spolehlivé jsou zařízení, které vyrábíme, zda-li je funkční náš systém automatizace a řízení budov. Jestli naplňují naše řešení očekávání a potřeby uživatelů, kteří každodenně používají naše výrobky.
Jsme vždy rádi, když obdržíme jejich zpětnou vazbu na naše produkty. Ať už se jedná o chválu nebo kritiku, každá zpětná vazba nám pomáhá být lepší.

Vždy budeme usilovat o to, abychom více porozuměli našim zákazníkům, jejich přáním a potřebám.

HOMEMATIC IP

Centrální ovládání
pomocí aplikace

Bez ohledu na to, kde jste: S bezplatnou aplikací pro chytré telefony máte vše na očích. Ovládejte svůj chytrý dům kdykoli a odkudkoli. Jednoduše pohodlné.