SAFE HOME europe - oficiální dovozce a distributor

SMART HOME BLOG

Bezbariérová chytrá domácnost

Stále více lidí přichází na výhody, které jim nabízí technologie chytré domácnosti a mezi těmito lidmi najdete jak seniory, tak lidi s fyzickým omezením napříč věkovými skupinami.

Jak žijí senioři a lidé se zdravotním postižením ve svých domovech

Také si myslíte, že chytrá domácnost je určena pouze pro mladé lidi s technickými znalostmi? Tak to tedy určitě není! Stále více lidí přichází na výhody, které jim nabízí technologie chytré domácnosti a mezi těmito lidmi najdete jak seniory, tak lidi s fyzickým omezením napříč věkovými skupinami. Jednoduše, technologie chytré domácnosti a automatizace řízení budov se stává velkým pomocníkem v každodenním životě každého z nás.

Chytrá domácnost Homematic IP.

Sdružení Barrierefrei Leben se sídlem v Hamburku ve svých prezentačních prostorách předvádí, jak mohou lidé se zdravotním postižením využít systému technologie chytré domácnosti Homematic IP v reálných podmínkách domácnosti.

Stále více seniorů se seznamuje s výhodami, které s sebou chytrá domácnost přináší.

V „Bezbariérovém domě“ na ulici Alsterdorfer Markt číslo 7 v Hamburku nabízí sdružení Barrierefrei Leben bezplatné poradenství a příklady řešení toho, jak přizpůsobit dům nebo byt potřebám osob se zdravotním postižením. Výstava na ploše 600 m² sahá od madla ve sprše až po dodatečně instalovaný výtah určený pro vozíčkáře. Všudypřítomné jsou také chytré produkty a inteligentní řešení společnosti Homematic IP. Většinu potřeb a přání lze splnit jednoduchou modernizací stávajícího vybavení. U rozsáhlejších projektů vyžadujících přestavbu se přímo nabízí rekonstrukce stávajícího systému.

Automatizace domovních nebo bytových vstupních dveří

Často vyslovovaným přáním je automatizace domovních nebo bytových vstupních dveří. Ty by mělo být možné otevřít z kterékoli místnosti pouhým stisknutím tlačítka.
Tento projekt lze realizovat poměrně velmi snadno bez jakéhokoliv nepořádku, stavebních úprav a přípravy nové kabeláže prostřednictvím bezdrátového inteligentního Pohonu dveřního zámku HmIP-DLD Homematic IP, přídavného Dálkového ovladače (klíčenky) HmIP-KRCK nebo jakéhokoli Nástěnného dálkového ovladače Homematic IP jako je například model HMIP-WRC2.
Do návrhu řešení pak může být zahrnuta i přídavná Klávesnice HmIP-WKP Homematic IP, která je instalována na vnější stěně u vstupních dveří a na základě přidělení oprávnění a číselného kódu umožní vstup například pečovatelské službě, pracovníkům ve stravování nebo příbuzným.
Oprávnění lze samozřejmě individuálně rušit, upravovat nebo omezit v závislosti na denním a časovém harmonogramu.

Řízení přístupu pomocí systému Homematic IP

Chcete, aby vaše chytrá domácnost začínala u vchodových dveří? Pak zkrátka v několika jednoduchých krocích přeměňte vaše dveře na inteligentní vstupní systém Homematic IP.
Dveře pak můžete kdykoli vzdáleně uzamknout, odemknout nebo otevřít, a to vše přes bezplatnou aplikaci pro chytré telefony, pomocí praktického dálkového ovladače nebo po zadání číselného kódu na klávesnici.
Individuální přístupová oprávnění umožní bezpečný vstup dalším osobám do vaší domácnosti.
Snadno nastavíte individuální přístupová oprávnění pro své blízké nebo ostatní příchozí ať už trvale nebo jen po určitou dobu. Vy rozhodujete o tom, kdo a kdy bude mít přístup do vašeho domova!

Více informací k chytrému řízení přístupu

S přibývajícím věkem roste i potřeba pocitu bezpečí. Okenní senzory HmIP-SWDO-I poskytují informace o stavu otevřených oken při odchodu z domova. Chytré hlásiče požáru HMIP-SWSD aktivují v případě poplachu nouzové osvětlení a současně mohou například na základě předkonfigurovaného scénáře vytáhnout elektrické rolety nebo realizovat další řadu operací. Systém chytré domácnosti tak v případě požárního poplachu zajistí potřebnou orientaci v prostoru a vyznačí únikovou cestu pro co nejjednodušší a nejrychlejší opuštění budovy v případě zjištění nebezpečí.
Důležitým bezpečnostním aspektem je však také prevence pádů. Dobré osvětlení zajistí, aby bylo možné včas rozpoznat překážku a předejít tak nebezpečí zakopnutí nebo případnému zranění.
Díky snadno instalovatelným bezdrátovým PIR detektorům pohybu HmIP-SMI a Spínaným zásuvkám HmIP-PSM-PE lze této bezpečnosti dosáhnout během několika málo minut. Detektory pohybu disponují senzory jasu, které velmi inteligentně reagují na intenzitu světla v monitorovaném prostoru. Pokud tak vstoupíte do místnosti, která není dostatečně osvětlená, dojde k automatickému rozsvícení osvětlení. Je téměř zbytečné zmiňovat, že detektor pohybu má i další funkce, které plní, jako součást systému zabezpečení proti vloupání v době vaší nepřítomnosti.

Ochrana majetku před škodami způsobenými vodou.

Proti škodám způsobenými vodou se sice můžete pojistit, ale zničení vzpomínek, které zachycují fotografie umístěné ve fotoalbu převyšuje jakékoliv materiální hodnoty. Nemluvě o problémech a nepříjemnostech spojených s odstraňováním škod způsobených vodou.
Těmto situacím je však možné předejít instalací Senzorů zaplavení HmIP-SWD, které lze jednoduše umístit na místa, kde hrozí potenciální nebezpečí: pod myčku nádobí, v blízkosti pračky (vypouštěcí hadice) nebo na podlahu sklepu pro případ detekce zaplavení. Jakmile je senzory zjištěno nebezpečí, jsme v reálném čase o situaci informování a můžeme okamžitě přijmout potřebná opatření nebo přivolat pomoc.

Bezdrátový PIR detektor pohybu se senzorem jasu HmIP-SMI

Určený pro použití ve vnitřních prostorech je součástí systému chytré domácnosti Homematic IP. Zařízení spolehlivě detekuje pohyb, je součástí systémového bezpečnostního řešení a reaguje na změny okolního jasu pro možnost vzdáleného spínání osvětlení.

Snížení nákladů na vytápění.

Mezi aktuální témata stále více patří otázka, jak snížit náklady na vytápění, protože se jedná o značnou část prostředků, které velkou měrou ovlivňují rozpočet každé domácnosti. Každá ušetřená kilowatthodina elektřiny nebo plynu je tedy nejen pozitivním přínosem ve vztahu k životnímu prostředí, ale rovněž pro naši peněženku a náš rozpočet. Kromě již zmíněných okenních senzorů jsou skvělým pomocníkem při úspoře energie také radiátorové Termostatické hlavice HmIP-eTRV-2 a Nástěnné termostaty HmIP-WTH-2. Pokud okenní senzor zjistí, že okno není zavřené, příslušná termostatická hlavice automaticky sníží přísun horké vody do radiátorového tělesa.
Prostřednictvím časových programů a scénářů pak lze zajistit v odpovídající době nejen příjemnou pocitovou teplotu v rámci jednotlivých místností, ale současně i to, aby nedocházelo k jejich nadbytečnému přetápění právě v nočních hodinách nebo době naší nepřítomnosti. Tento způsob řízení a kontroly vytápění vede nejen k efektivnímu využití energie, ale především ke značným finančním úsporám.
Díky flexibilitě bezdrátové technologie a bateriového napájení komponent lze jednotlivá zařízení pro regulaci a řízení vytápění snadno umístit kamkoliv, a navíc tak, aby byla jednoduše dostupná.

Chytrá domácnost pro seniory.

Pro mnoho lidí s handicapem je stále více atraktivní ovládání pomocí hlasových příkazů.

„Zjistili jsme, že systém chytré domácnosti umožňuje seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich každodenní potřeby. Příkladem může být využívání individuální automatizace, vzdáleného ovládání osvětlení nebo přizpůsobení vnitřního klimatu obývaného prostoru jejich zdravotnímu stavu.
Řešení v podobě vybavení domácnosti digitálními pomocníky by mělo těmto lidem poskytnout vyšší stupeň pohodlí, komfortu, bezpečnosti a současně být v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů.
Zajímavé jsou i možnosti, které tato řešení přináší příbuzným. Díky jednotlivým senzorům a zařízením lze monitorovat individuální situace, aktivitu či nenadálé nebo mimořádné události.
Mezi cílovou skupinou pozorujeme velký zájem, ale současně vidíme velkou nejistotu. A právě tomuto chceme čelit pomocí našeho projektu „Chytré bydlení a péče v Hamburku“. V průběhu expozice, kterou jsme připravili lidem, prezentujeme různá řešení, která si mohou sami vyzkoušet.“

Dieter Wiegel, vedoucí projektu Bezbariérové bydlení

Hlasové ovládání chytré domácnosti

Velké množství zařízení Homematic IP a systémových funkcí nabízí pohodlné hlasové ovládání pomocí asistentů Amazon Alexa a Google Assistant.

HOMEMATIC IP

Centrální ovládání
pomocí aplikace

Bez ohledu na to, kde jste: S bezplatnou aplikací pro chytré telefony máte vše na očích. Ovládejte svůj chytrý dům kdykoli a odkudkoli. Jednoduše pohodlné.