SAFE HOME europe - oficiální dovozce a distributor

SMART HOME BLOG

Východisko z klimatické krize?

Se systémem inteligentního vytápění ušetříte více než 30 % nákladů za energie.

Řešení jsou připravena

V souvislosti se změnou klimatu, rostoucími cenami a energetickou krizí je stále více jisté, že budeme muset přijmout řadu nezbytných opatření. Naštěstí již dnes máme k dispozici cenově dostupná a účinná řešení, která nám mohou efektivně pomoci s úsporou energií.

Zpráva Světové rady pro změnu klimatu.

Musíme okamžitě jednat! Takto jednoduše a několika slovy by se dala shrnout zpráva Světové rady pro změnu klimatu z února 2022.
Odborníci se shodují, že nejhorší důsledky změny klimatu způsobené člověkem lze odvrátit nebo alespoň zmírnit, pokud se nyní přijmou konkrétní opatření k výraznému snížení naší spotřeby energie a souvisejících emisí skleníkových plynů. Jistě se nejedná o zcela nový požadavek, ale málokdy byl vysloven s takovou naléhavostí.
Všem by mělo být dnes jasné, že se nemůžeme spoléhat na dlouhodobé cíle, jako je energetická transformace nebo nákladná renovace celého našeho stavebního fondu.

Místo stavění vzdušných zámků v budoucnu, potřebujeme právě dnes přijmout účinná opatření a zítra aplikovat efektivní řešení.

Řešení jsou připravena

Dobrou zprávou je, že taková řešení již existují. Účinnost inteligentní regulace vytápění a její efektivity na snížení nákladů na energii je odborníkům známa již řadu let.
Chytré termostatické hlavice v kombinaci s okenním senzorem zajistí, aby v případě detekce otevření okna došlo k automatickému snížení přísunu horké vody do radiátorového tělesa. Jakmile se okno zavře, radiátor začne znovu zvyšovat teplotu v místnosti. Toto je jedno z konkrétních řešení, které zajistí odpovídající účinnost vytápění a současně vede k okamžitým úsporám nákladů na energie.

Chytré termostatické hlavice Homematic IP také umějí pracovat s konfigurovatelným časovým harmonogramem, který zajistí, aby místnosti v zimním období nebyly přetápěny v době vaší nepřítomnosti, ale naopak, aby bylo vytápění a prostorová teplota optimalizována v závislosti na vašem denním režimu a potřebách pocitové teploty.

Snížení nákladů na spotřebu energie

Individuální řízení prostorové teploty jednotlivých místností zvyšuje komfort bydlení a současně snižuje náklady na spotřebu energie.
Tato opatření je třeba cílit na konkrétní místa, v rámci kterých dochází k nejvyšší spotřebě energie.

Je nezbytné si uvědomit, že právě vytápění a ohřev teplé vody stojí za celkovou 90% spotřebou energie budovy a ve většině případů je tak potenciál pro úspory velmi vysoký.
Kolik energie lze skutečně ušetřit, zjišťovala společnost eQ-3 AG v rámci společného projektu s Berufsbildende Schulen II v Leer (BBS II) a společností Natelberg Gebäudetechnik v Německu.

Obrovský potenciál úspor

„V době neustále rostoucích cen energií by neměl zůstat nevyužit obrovský potenciál úspor, kterých lze využít prostřednictvím jednoduchých opatření jako je instalace inteligentního systému řízení a kontroly vytápění.
Klíčovou roli u projektů takovéhoto rozsahu sehrává odborné poradenství, profesionální projekce a instalace technologie prostřednictvím kvalifikované řemeslné firmy. Po první instalaci je pak nezbytné zajistit pravidelný servis ve stanovených intervalech. Pilotní projekt v BBS II Leer působivě ukázal, jak užitečné může být toto relativně malé úsilí.”

Natelberg Gebäudetechnik GmbH
Folker Natelberg – jednatel společnosti

Zkušební test z reálného života jedné školy

Základ studie se neopírá o testy uměle navozené v prostředí zkušební laboratoře, ale o řadu měření pocházejících z každodenního reálného života školy BBS II. Během testovacího období od října 2021 do ledna 2022 byla zkoumána spotřeba energie na vytápění dvou konstrukčně srovnatelných částí budov BBS II. Jihovýchodní křídlo školy bylo vytápěno konvenčně, zatímco severozápadní část byla vybavena systémem inteligentního řízení a kontroly vytápění jednotlivých prostor od značky Homematic IP. Projekce řešení systému a jeho realizace se ujala společnost Natelberg Gebäudetechnik GmbH.

Termostatické hlavice a okenní senzory Homematic IP

Termostatické hlavice HmIP-eTRV-C-2 Homematic IP zajišťují automatickou a vysoce účinnou regulaci prostorové teploty. Díky bezdrátovému řešení a dlouhé životnosti baterií nevyžadují zařízení žádnou velkou údržbu a jsou ideální pro různé typy aplikací včetně kanceláří nebo místností využívaných veřejností. Okenní senzory spolehlivě detekují otevření oken během větrání a bezdrátově komunikují s radiátorovými termostatickými hlavicemi, které automaticky sníží přísun horké vody do radiátorových těles. Jakmile jsou okna zavřena, radiátory začnou znovu zvyšovat teplotu v místnosti.
Aktuální prostorová teplota v místnosti je monitorována Nástěnnými termostaty HmIP-WTH-2, které automatizují řízení prostorové teploty prostřednictvím radiátorových termostatických hlavic a k vytápění místnosti tak dochází na základě potřeb a přednastavené konfigurace.
Topné profily jsou rovněž plně automatizovány a řízeny ústřednou v podobě Centrální jednotky HmIP-HAP Homematic IP.

Termostatická hlavice Compact HmIP-eTRV-C-2 přinese inteligenci, možnost vzdáleného řízení radiátorového tělesa a zamezí neoprávněné manipulaci. Ovládání, konfigurace a nastavení topných profilů vytápění probíhá výhradně prostřednictvím aplikace Homematic IP.

Nižší náklady, větší ochrana klimatu

Pandemie Covid-19 postavila školu BBS II v období realizace testovacích měření před zvláštní výzvy. Nezbytné a pravidelné větrání učeben mělo za následek celkové zvýšení spotřeby energie na vytápění. Experiment tak pro školu nemohl přijít v lepším období, protože za těchto podmínek se takřka okamžitě projevily silné stránky využití inteligentní technologie Homematic IP.
Čísla nakonec hovoří sama za sebe: individuální automatizace řízení jednotlivých místností za pomocí systému Homematic IP snížila spotřebu energie v severozápadní části budovy o 31 % ve srovnání s konvenčním vytápěním použitým v jihovýchodním křídle školy. Jednoduchou modernizací radiátorových těles vybavením inteligentními termostatickými hlavicemi a okenními senzory Homematic IP došlo ke snížení spotřeby energie a tím současně i emisí CO2 téměř o jednu třetinu.
Vzhledem k dispozici obou částí objektu jsou však v konečném důsledku úspory ještě mnohem vyšší. Severozápadní část školy totiž takřka vůbec pro svou polohu nemohla využívat zvýšení teploty prostřednictvím přirozeného slunečního záření. Na rozdíl od konvenčně vytápěného jihovýchodního křídla, které bylo zejména v době výuky (od rána až do odpoledne) zalité sluncem.
Pokud bychom do měření započítali i rozdíl v solárním faktoru, došlo by tak k potenciálnímu navýšení rozdílu v úspoře energie přibližně ve výši 40 %.

Aplikace systému inteligentní automatizace

„Podle mého názoru má mnoho veřejných budov a škol značný potenciál pro úspory na energiích. Jsem přesvědčený, že právě vzhledem ke globální klimatické krizi by mělo být tohoto potenciálu maximálně využito. Implementace takových digitálních technologií v budovách, jako je inteligentní automatizace a řízení vytápění, nabízí rychlé, levné a okamžité řešení ve srovnání například se zdlouhavou a nákladnou rekonstrukcí budov. A právě to byl jeden z důvodů, proč jsme se tohoto pilotního projektu rádi zúčastnili. S výsledkem jsme spokojeni a mile nás překvapil. Dá se konstatovat, že časté větrání v učebnách je příčinou toho, že naše spotřeba energie na vytápění prudce vzrostla. Aplikace systému inteligentní automatizace a řízení vytápění jednotlivých místností tomu však účinně zabránila a pomohla nám ušetřit více než 30 % energie na vytápění v takto vybavené části školy. Pokud jsou veřejné budovy vybaveny tímto inteligentním systémem, mohou se mnohonásobně snížit i dodatečné náklady na personál zajišťující správu a údržbu objektu.“

Torsten Janssen, ředitel školy BBS II v Leer

Naměřené hodnoty a výsledky realizovaného testu

Naměřené hodnoty a výsledky realizovaného testu se mimo jiné shodují i s informacemi zjištěnými nezávislým institutem v Borderstepu, který provedl studie týkající se úspor energie prostřednictvím aplikace digitálních technologií staveb. Je tedy zřejmé, že inteligentní regulace vytápění může v krátkodobém a střednědobém horizontu významně přispět ke snížení naší klimatické stopy a současně vést k výrazným úsporám nákladů na energie.
Realizace a aplikace tohoto řešení v budovách je přitom mnohem rychlejší a levnější než komplexní a složitá rekonstrukce objektu. Instalace je poměrně jednoduchá a zvládne ji i laik bez předchozích pokročilých znalostí. O to víc je překvapující, že se inteligentní automatizace a řízené vytápění místností budov veřejného i soukromého sektoru stává standardem až po tak dlouhé době.
Již dnes by však mělo dojít k úplnému přehodnocení této situace, protože prohlášení Světové rady pro změnu klimatu zní jasně: Musíme okamžitě jednat!

Hlasové ovládání chytré domácnosti

Velké množství zařízení Homematic IP a systémových funkcí nabízí pohodlné hlasové ovládání pomocí asistentů Amazon Alexa a Google Assistant.

HOMEMATIC IP

Centrální ovládání
pomocí aplikace

Bez ohledu na to, kde jste: S bezplatnou aplikací pro chytré telefony máte vše na očích. Ovládejte svůj chytrý dům kdykoli a odkudkoli. Jednoduše pohodlné.